Centrul de Inovare și Imaginație Civică (#CIIC)

În luna octombrie 2017, a luat naștere Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC), care a devenit un laborator permanent în care dezvoltăm diferite forme de colaborare între actorii din oraș.

Până în prezent, la CIIC am avut peste 40 de dezbateri publice, numeroase parteneriate internaționale și inițiative transformate în proiecte de succes.

Asociația DEZVOLT a implementat, în perioada 1.08.2022 – 31.07.2023, proiectul Inițiative de dezvoltare a responsabilității civice în procese decizionale și dezvoltare durabilă, cod SMIS 151461, în Cluj-Napoca, județul Cluj, prin Programul POCA/659/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate căter beneficiari în concordanță cu SCAP (Contract nr. 816/01.08.2022).

Valoarea totală a proiectului a fost de 421.935,00 lei, astfel: 351.471,86 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE, 62.024,44 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 8.438,70 lei cofinanțarea eligibilă a Asociației Dezvolt.

Obiectivul general al proiectului implementat a fost sprijinirea de inițiative de dezvoltare a responsabilității civice, de implicare a comunităților locale în viața publică și de participare la procese decizionale, de promovare a egalității de șanse și nediscriminării și dezvoltării durabile.
Rezultate proiect:

  • 1 cercetare de fundamentare pentru crearea platformei DEZVOLT
  • 1 platformă funcțională, populată cu conținut (forum de dezbatere online) – respectiv www.ciic.ro
  • 3 workshop-uri de dezvoltare a responsabilității civice la procesele decizionale

Imaginăm viitorul orașului și fiecare clujean poate veni cu o idee sau inițiativă valoroasă. Aceasta este ideea centrală a Centrului de Inovare și Imaginație Civică (#CIIC), locul în care reprezentanți ai administrației publice locale, cetățeni și specialiști din mediul economic și universitar dezbat transformările și provocările urbane.

Prin CIIC dorim să încurajăm participarea, implicarea cetățenilor în ceea ce înseamnă dezvoltarea Clujului și să utilizăm cât mai bine resursele creative ale comunității.

Board-ul Centrului de Inovare și Imaginație Civică

La finele lunii august 2022, sub sloganul „Imaginăm viitorul orașului!”, CIIC și-a extins activitatea pentru a integra procesele și lecțiile învățate împreună cu Divizia de Inovare Urbană (DIU), în perioada 2017-2021, sub coordonarea unui Board format din reprezentanţi ai comunității locale și actori cheie care au fost implicați în dezvoltarea proiectelor-pilot din cadrul DIU și CIIC.

Noul Board CIIC va sprijini dezvoltarea de proiecte și parteneriate strategice pentru ariile tematice relevante și va ajuta la continuarea misiunii CIIC de a testa și dezvolta diferite forme de colaborare între actorii din oraș.

Dezbateri 2023

Concursuri de solutii

Istoria noastra